Justus Dick Bakhuizen van den Brink werd op 15 november 1950 geboren in Leiden .

In zijn jonge jaren was Dick al zeer geinteresseerd in kunstenaars als Sir Laurens Alma Tadema, Salvator Dali ,Aubrey Beardsley en Joan Miro.
Na zijn HBS tijd startte hij zijn opleiding aan de Vrije Kunst Academie te Den Haag.
Naderhand bij Ars Aemula Natura te Leiden, waar hij les kreeg van de bekende Gerard de Wit en de " Leidse Academie " van Ed Vijsma,zodoende trad hij in de voetsporen van een van zijn voorvaderen "Ludolph Backhuysen", die wereldwijd bekendheid genoot als maritiem schilder in de 17e eeuw.

De schilderstijl van Dick heeft een bio-morfologische inslag en wordt vaak geassocieerd met het surrealisme, maar eigenlijk valt zijn werk onder verschillende stromingen, al maakt het nergens helemaal deel van uit.
Dick begon steeds abstracter te werken, maar er was altijd nog wel te zien wat er was afgebeeld. Zijn vormen, hoe vervreemdend ook, refereren altijd aan de realiteit zoals die bestaat tijdens het dromen.

Dick Bakhuizen van den Brink wordt beschouwd als de grondlegger van het bio-morfologisch schilderen ,dit naar aanleiding van een uitspraak van de bekende veiling meester Jan Pieter Glerum .

Het werk getuigt van een grote gevoeligheid en een zin voor kleur. Zijn schilderijen vertellen als het ware een verhaal, alle beelden zijn echt, het zijn dromen, fantasieën en gevoelens, vaak onbewust op doek gezet. Hij houdt ervan om beelden en situaties te scheppen die niet bestaan, maar toch een zekere herkenning te geven. Geen zwaar beladen scenes, geen diepgaande boodschappen, maar vaak iets herkenbaars waar de kijker door kan worden geraakt. Een rationele analyse van zijn werk wijst Dick af, schilderen is voor hem een intuïtief proces.

Dick is tevens lid van het " Neo-Symbolisme " dat bestaat uit oprichter Jacob Kanbier , Arnold van der Vorst , Justus Donker en Dick Bakhuuizen van den Brink in 1989 tot heden .

Op 16 maart 1993 behoorde Dick tot een kleine groep van ongeveer 10 kunstenaars ,die het toen leegstaande School Gebouw aan de Haag weg 4 hadden gekraakt .
Dick was een van de mede oprichters van de Kunstenaars stichting " De Leidse School " in 1993 en was bestuurslid tot medio 1994 .
Tevens was hij bestuurslid van de Kunstenaars Vereniging Haagweg 4 .

In 1997 kreeg Dick uit handen van de toenmalige fractie voorzitter van SP ( Socialistiche Partij Nederland ) Daan Sloos van de gemeente Leiden , 
de Gouden Tomaat uitgereikt als waardering voor zijn werk op cultureel gebied en schilderkunst in het bijzonder in Leiden .

Vanaf januari 2000 is hij bestuurslid van het landelijk genootschap  " D . O "  . 
Lidmaatschap door middel van cooptatie .

Rond 2000 begon Dick zich steeds meer toe te leggen op portretten van bekende en onbekende Nederlanders.
In zijn talrijke portretten weeft hij op ongeëvenaarde wijze kleurvakken als een soort patch-work.

Inmiddels bevinden zich vele werken in binnen- en buitenland, waaronder bij Koningin Maxima van Nederland en de Engelse actrice Julie Christie (dr. Zjivago).
Tevens hangt er werk in diverse Musea ,zoals het Modern Museum te Oxford ( Eng )
,Modern Museum of Torun ( Pol ) en het Letterkundig Museum te Den Haag ( Ned ) ,waar twee schilderijen hangen ,te weten : Harry Mulisch en Jules Deelder .

In 2005 werd Dick bestuurslid van Steden band Leiden-Oxford tot en met 2016 .

In 2006 richtte Dick het  Kunstenaars Collectief , "De Leidsche Mondialen " op , gevolgd in 2008 de stichting De Leidsche Mondialen ,
waar hij de oprichter en eerste voorzitter van is .
Inj 2018 werd Dick als voorzitter opgevolgd door Ton Kohlbeck ,oud wethouder van Oegstgeest en ere burger van de stad leiden .

In 2012 ontwierp Dick het beeld "De trotse vrouw " voor de Nannic Award ,die werd uitgereikt aan Mary Borsato
door Marisca van Kolck ( actrice / musicalster ) in Huis ter Duin te Noordwijk .

In 2013 richtte Dick Bakhuizen van den Brink het " Genootschap voor Creatieve Anders Denkenden " op.
Doelstelling: Zelfstandig en onafhankelijk denken in de huidige maatschappij.
Lid kan men worden door cooptatie .

In november 2016 wordt de  " Orde van de zeven Richtingen "  opgericht .
De Orde is een besloten groep van leden met een cultureel en sociale achtergrond  , die het vrije denken mondiaal wil toepassen
in alle lagen van de bevolking .
Deze orde is nauw verwant aan de  " GCAD " .

Dick is tevens docent schilderen en tekenen en geeft regelmatig workshops en cursussen.

In maart 2017 exposeerde  Dick in " Kasteel De Wittenburg " te Wassenaar .

Vanaf januari 2018 werd Dick opgevolgd als voorzitter van Stichting De Leidsche Mondialen door Ton Kohlbeck , oud wethouder
en ere burger van Oegstgeest en Leiden .

Vanaf april 2019 is Dick ook lid van de plaatselijke vereniging van Impressionistische schilders  van Giverny te Frankrijk .

In het jaar 2019 bestaat het kunstenaars Collectief " De Neo - Symbolisten  " 30 jaar .

Op vrijdag de 15e januari richtte Dick Bakhuizen van den Brink te samen met Ton Abspoel het Kunstenaars Collectief  "  Idem Dito  "op .
Lid kan men worden via cooptatie !

Van af  2022 zal er voor het eerst werk van beide kunstenaars worden getoond .

In 2022 hoop ik het 40 jarige bestaan als beeldend kunstenaar te kunnen vieren .In 2015 was er  een hele mooie nieuwjaar borrel bij Dick Bakhuizen. Bekijk het filmpje hier.Deze website is gemaakt door: Herbert de Vrijer
Bekijk het filmpje op: youtube